Τεχνική και ακροβασία

Θέτουμε τις βάσεις για την επίτευξη όλων των στηρίξεων και των ανεστραμμένων θέσεων της Yoga.

  • Αποκτούμε πληρη έλεγχο των μυών μας.

  • Συγκεντρώνουμε απόλυτα το νου.

  • Δυναμώνουμε το σώμα και αυξάνουμε την αντοχή.

  • Βελτιώνουμε την τεχνική μας.

Ένα μάθημα που συνδυάζει την πρακτική της Yoga με μια πιο εντατική προπόνηση πάνω σε ασκησιολόγιο ακροβατικής. Ξεκινώντας από το μηδέν θέτουμε τις βάσεις για ένα δυνατό, ευθυγραμμισμένο σώμα που αρχίζει να αντιστέκεται στη βαρύτητα!! Κατάλληλο για όλους.

“We are what we repeatedly do. Excellence is not an act but a habit”.